Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 8 (2018): Estonian Yearbook of Military History Lapsepõlvest laskurseltsides, nooruseast Poola leegionides, täiseast Poola armees. Taastatud Poola armee ajalugu 1914–1920 [From Childhood of the Riflemen’s Association Through Middle Age of the Polish Legions to Adulthood in the Polish Army. History of Rebuilt Polish Army 1914–1920] Abstract   PDF
Michał Przybylak
 
Vol 7 (2017): Estonian Yearbook of Military History Learning from Decisive Battles Prerequisites to Define and Identify Them. The legacy of Sir Edward S. Creasy for the imagination and predictions of war Abstract   PDF
Oliver B. Hemmerle
 
No 8 (2018): Estonian Yearbook of Military History Leedu relvajõudude arengukatsumused 1918. aasta novembrist 1919. aasta maini Abstract   PDF
Jonas Vaičenonis
 
Vol 6 (2016): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Lojaalsuskriis ja rahvusarmee formeerimine Ukrainas kolme Ukraina-Vene sõja kontekstis [Loyalty crisis and the formation of a national army in Ukraine in the context of three Ukrainian-Russian wars] Abstract   PDF
Sergi Tšoli
 
Vol 5 (2015): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Mälestusi Eesti rahvusväeosade sünnist ja käekäigust [A book review] Abstract   PDF
Ülle Kraft
 
Vol 6 (2016): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Miks mõned riigid otsustavad toetuda paramilitaarsetele üksustele? [Why some countries decide to rely on paramilitary units?] Abstract   PDF
Dmitar Tasić
 
No 10 (2020): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Miks peaksid elukutselised sõjaväelased õppima antiik- ja keskaja sõjaajalugu? Abstract   PDF
Clifford J. Rogers
 
No 10 (2020): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Millist minevikku sõdur vajab? Sõjaajalugu, ajalooharidus ja demokraatlik eetika tänapäeva Saksamaal Abstract   PDF
Jörg Echternkamp
 
No 10 (2020): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Muutuv lahinguväli, kohanemine ja innovatsioon: Esimese maailmasõja õpikogemused Abstract   PDF
Kaarel Piirimäe
 
Vol 3 (2013): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Napoleoni 1812. aasta sõjakäigu logistilised aspektid Baltimaade perspektiivis [The Logistical Aspects of Napoleon’s 1812 Russian Campaign with a Focus on the Baltic Region] Abstract   PDF
Eric A. Sibul
 
Vol 3 (2013): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Napoleoni sõdade kaja Eesti kunstikogudes [Echoes of Napoleonic Wars in Estonian Art Collections] Abstract   PDF
Tiina-Mall Kreem
 
Vol 7 (2017): Estonian Yearbook of Military History (Not) Learning the Lessons of War? The Scottish experience of conflict in the Second War of Independence (1332‒1357) Abstract   PDF
Iain A. MacInnes
 
Vol 1 (2011): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Nürnbergi kohtualuste autograafid Eesti sõjamuuseumi – kindral Laidoneri muuseumi kogudes [Autographs of Nuremberg Defendants in the Collections of the Estonian War Museum – General Laidoner Museum] Abstract   PDF
Mart Lätte
 
Vol 2 (2012): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Õhuvaatlusvõrgustik Eesti õhukaitses [The aerial observation network in Estonian air defence] Abstract   PDF
Mika Raudvassar
 
Vol 6 (2016): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Paramilitaarne vägivald kui poliitilise radikaliseerumise toitepinnas? [Paramilitary violence as fodder for political radicalisation?] Abstract   PDF
Jan-Philipp Pomplun
 
Vol 5 (2015): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Pastorisierung ja propaganda 1915. Plaanid eesti sõjavangide poliitiliseks mõjutamiseks Saksamaal [Pastorisierung and propaganda in 1915. Plans to politically influence Estonian prisoners-of-war in Germany] Abstract   PDF
Mart Kuldkepp
 
Vol 6 (2016): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Patarei vangla [Patarei Prison] Abstract   PDF
Meelis Maripuu
 
No 11 (2021): Estonian yearbook of military History Pavel Bermondt-Avalov and the Formation of the West Russian Volunteer Army – Warlordism in the Baltic? Abstract   PDF
Thomas Rettig
 
Vol 2 (2012): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Pioneeripataljoni üleajateenijate kogu [Engineer battalion’s non-commissioned officers’ assembly] Abstract   PDF
Leho Lõhmus
 
Vol 5 (2015): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Põhjalik koguteos Rootsi võidust [A book review] Abstract   PDF
Kaarel Vanamölder
 
Vol 6 (2016): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Poola armee lahingud Punaarmee vastu Ilūkste maakonnas 1919. aasta septembris Poola vaatenurgast [The battles of the Polish Army against the Red Army in Ilūkste county in September 1919 from Poland’s viewpoint] Abstract   PDF
Ēriks Jēkabsons
 
Vol 5 (2015): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Poola-Ukraina kodusõda Ida-Galiitsias: ajalugu ja mälestamine [The Polish-Ukrainian Civil War in East Galicia: History and Remembrance] Abstract   PDF
Christoph Mick
 
No 8 (2018): Estonian Yearbook of Military History Postimperiaalne sõjapidamine. Ida-Euroopa pärast 1917. aastat [Postimperial Warfare: East and Central Europe after 1917] Abstract   PDF
Maciej Górny
 
Vol 6 (2016): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Prantsusmaa sõjalise missiooni (1919–1920) suhtumine Leedu riiklusse [The attitude of the French military mission (1919–1920) towards the sovereignty of Lithuania] Abstract   PDF
Vilma Bukaitė
 
Vol 7 (2017): Estonian Yearbook of Military History Preface. The Study of War Abstract   PDF
Martin van Creveld
 
51 - 75 of 118 Items << < 1 2 3 4 5 > >>