Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 5 (2015): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Mälestusi Eesti rahvusväeosade sünnist ja käekäigust [A book review] Abstract   PDF
Ülle Kraft
 
Vol 6 (2016): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Miks mõned riigid otsustavad toetuda paramilitaarsetele üksustele? [Why some countries decide to rely on paramilitary units?] Abstract   PDF
Dmitar Tasić
 
No 10 (2020): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Miks peaksid elukutselised sõjaväelased õppima antiik- ja keskaja sõjaajalugu? Abstract
Clifford J. Rogers
 
No 10 (2020): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Millist minevikku sõdur vajab? Sõjaajalugu, ajalooharidus ja demokraatlik eetika tänapäeva Saksamaal Abstract
Jörg Echternkamp
 
No 10 (2020): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Muutuv lahinguväli, kohanemine ja innovatsioon: Esimese maailmasõja õpikogemused Abstract
Kaarel Piirimäe
 
Vol 3 (2013): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Napoleoni 1812. aasta sõjakäigu logistilised aspektid Baltimaade perspektiivis [The Logistical Aspects of Napoleon’s 1812 Russian Campaign with a Focus on the Baltic Region] Abstract   PDF
Eric A. Sibul
 
Vol 3 (2013): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Napoleoni sõdade kaja Eesti kunstikogudes [Echoes of Napoleonic Wars in Estonian Art Collections] Abstract   PDF
Tiina-Mall Kreem
 
Vol 7 (2017): Estonian Yearbook of Military History (Not) Learning the Lessons of War? The Scottish experience of conflict in the Second War of Independence (1332‒1357) Abstract   PDF
Iain A. MacInnes
 
Vol 1 (2011): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Nürnbergi kohtualuste autograafid Eesti sõjamuuseumi – kindral Laidoneri muuseumi kogudes [Autographs of Nuremberg Defendants in the Collections of the Estonian War Museum – General Laidoner Museum] Abstract   PDF
Mart Lätte
 
Vol 2 (2012): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Õhuvaatlusvõrgustik Eesti õhukaitses [The aerial observation network in Estonian air defence] Abstract   PDF
Mika Raudvassar
 
Vol 6 (2016): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Paramilitaarne vägivald kui poliitilise radikaliseerumise toitepinnas? [Paramilitary violence as fodder for political radicalisation?] Abstract   PDF
Jan-Philipp Pomplun
 
Vol 5 (2015): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Pastorisierung ja propaganda 1915. Plaanid eesti sõjavangide poliitiliseks mõjutamiseks Saksamaal [Pastorisierung and propaganda in 1915. Plans to politically influence Estonian prisoners-of-war in Germany] Abstract   PDF
Mart Kuldkepp
 
Vol 6 (2016): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Patarei vangla [Patarei Prison] Abstract   PDF
Meelis Maripuu
 
Vol 2 (2012): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Pioneeripataljoni üleajateenijate kogu [Engineer battalion’s non-commissioned officers’ assembly] Abstract   PDF
Leho Lõhmus
 
Vol 5 (2015): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Põhjalik koguteos Rootsi võidust [A book review] Abstract   PDF
Kaarel Vanamölder
 
Vol 6 (2016): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Poola armee lahingud Punaarmee vastu Ilūkste maakonnas 1919. aasta septembris Poola vaatenurgast [The battles of the Polish Army against the Red Army in Ilūkste county in September 1919 from Poland’s viewpoint] Abstract   PDF
Ēriks Jēkabsons
 
Vol 5 (2015): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Poola-Ukraina kodusõda Ida-Galiitsias: ajalugu ja mälestamine [The Polish-Ukrainian Civil War in East Galicia: History and Remembrance] Abstract   PDF
Christoph Mick
 
No 8 (2018): Estonian Yearbook of Military History Postimperiaalne sõjapidamine. Ida-Euroopa pärast 1917. aastat [Postimperial Warfare: East and Central Europe after 1917] Abstract   PDF
Maciej Górny
 
Vol 6 (2016): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Prantsusmaa sõjalise missiooni (1919–1920) suhtumine Leedu riiklusse [The attitude of the French military mission (1919–1920) towards the sovereignty of Lithuania] Abstract   PDF
Vilma Bukaitė
 
Vol 7 (2017): Estonian Yearbook of Military History Preface. The Study of War Abstract   PDF
Martin van Creveld
 
Vol 4 (2014): Estonian Yearbook of Military History Preface [Eessõna] Abstract   PDF
Toomas Hiio
 
Vol 7 (2017): Estonian Yearbook of Military History Preparing for War in the 1930s: The myth of the Independence War and Laidoner´s "active defence" Abstract   PDF
Kaarel Piirimäe
 
Vol 6 (2016): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Punaarmee internatsionaalsed väeosad Vene kodusõjas (1917–1922) [International troops of the Red Army in the Russian Civil War (1917–1922)] Abstract   PDF
Igor Kopõtin
 
Vol 5 (2015): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Rahvuslikud üksused Punaarmee koosseisus ja välisriikide üksused NSV Liidu territooriumil Teise maailmasõja ajal [National military units in the Red Army and the units of foreign nations formed in the USSR during World War II] Abstract   PDF
Peeter Kaasik
 
Vol 4 (2014): Estonian Yearbook of Military History Republic of Estonia on the Road Back to the West… Background and Reality of the Israeli Weapons Deal, 1992/1993 Abstract   PDF
Hain Rebas
 
51 - 75 of 111 Items << < 1 2 3 4 5 > >>