Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 4 (2014): Estonian Yearbook of Military History Introduction: Restoration of the National Defence in Estonia – from Scrambled Eggs Back into the Shell. Abstract   PDF
Trivimi Velliste
 
Vol 6 (2016): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Itaalia sõjaline okupatsioon Dalmaatsias 1918–1921 [Italian military occupation in Dalmatia in 1918–1921: the fate of a former part of the Austro-Hungarian Empire] Abstract   PDF
Carlo Cetteo Cipriani
 
Vol 1 (2011): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Johan Laidoneri teenistusest Vene armees aastail 1901–1918 Abstract   PDF
Reigo Rosenthal
 
Vol 1 (2011): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Katšanovi üksikpataljon [Russians in the Estonian War of Independence – The Kachanov Single Battalion] Abstract   PDF
Igor Kopõtin
 
Vol 3 (2013): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Keiser Aleksander ja Soome suurvürstiriigi asutamine 1812. aastal [Emperor Alexander I and the Establishment of the Grand Duchy of Finland] Abstract   PDF
Ilkka Tapio Seppinen
 
Vol 5 (2015): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Kolm raamatut eestlastest Punaarmees [A book review] Abstract   PDF
Art Johanson
 
Vol 6 (2016): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Lojaalsuskriis ja rahvusarmee formeerimine Ukrainas kolme Ukraina-Vene sõja kontekstis [Loyalty crisis and the formation of a national army in Ukraine in the context of three Ukrainian-Russian wars] Abstract   PDF
Sergi Tšoli
 
Vol 5 (2015): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Mälestusi Eesti rahvusväeosade sünnist ja käekäigust [A book review] Abstract   PDF
Ülle Kraft
 
Vol 6 (2016): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Miks mõned riigid otsustavad toetuda paramilitaarsetele üksustele? [Why some countries decide to rely on paramilitary units?] Abstract   PDF
Dmitar Tasić
 
Vol 3 (2013): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Napoleoni 1812. aasta sõjakäigu logistilised aspektid Baltimaade perspektiivis [The Logistical Aspects of Napoleon’s 1812 Russian Campaign with a Focus on the Baltic Region] Abstract   PDF
Eric A. Sibul
 
Vol 3 (2013): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Napoleoni sõdade kaja Eesti kunstikogudes [Echoes of Napoleonic Wars in Estonian Art Collections] Abstract   PDF
Tiina-Mall Kreem
 
Vol 1 (2011): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Nürnbergi kohtualuste autograafid Eesti sõjamuuseumi – kindral Laidoneri muuseumi kogudes [Autographs of Nuremberg Defendants in the Collections of the Estonian War Museum – General Laidoner Museum] Abstract   PDF
Mart Lätte
 
Vol 2 (2012): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Õhuvaatlusvõrgustik Eesti õhukaitses [The aerial observation network in Estonian air defence] Abstract   PDF
Mika Raudvassar
 
Vol 6 (2016): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Paramilitaarne vägivald kui poliitilise radikaliseerumise toitepinnas? [Paramilitary violence as fodder for political radicalisation?] Abstract   PDF
Jan-Philipp Pomplun
 
Vol 5 (2015): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Pastorisierung ja propaganda 1915. Plaanid eesti sõjavangide poliitiliseks mõjutamiseks Saksamaal [Pastorisierung and propaganda in 1915. Plans to politically influence Estonian prisoners-of-war in Germany] Abstract   PDF
Mart Kuldkepp
 
Vol 6 (2016): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Patarei vangla [Patarei Prison] Abstract   PDF
Meelis Maripuu
 
Vol 2 (2012): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Pioneeripataljoni üleajateenijate kogu [Engineer battalion’s non-commissioned officers’ assembly] Abstract   PDF
Leho Lõhmus
 
Vol 5 (2015): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Põhjalik koguteos Rootsi võidust [A book review] Abstract   PDF
Kaarel Vanamölder
 
Vol 6 (2016): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Poola armee lahingud Punaarmee vastu Ilūkste maakonnas 1919. aasta septembris Poola vaatenurgast [The battles of the Polish Army against the Red Army in Ilūkste county in September 1919 from Poland’s viewpoint] Abstract
Ēriks Jēkabsons
 
Vol 5 (2015): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Poola-Ukraina kodusõda Ida-Galiitsias: ajalugu ja mälestamine [The Polish-Ukrainian Civil War in East Galicia: History and Remembrance] Abstract   PDF
Christoph Mick
 
Vol 6 (2016): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Prantsusmaa sõjalise missiooni (1919–1920) suhtumine Leedu riiklusse [The attitude of the French military mission (1919–1920) towards the sovereignty of Lithuania] Abstract   PDF
Vilma Bukaitė
 
Vol 4 (2014): Estonian Yearbook of Military History Preface [Eessõna] Abstract   PDF
Toomas Hiio
 
Vol 6 (2016): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Punaarmee internatsionaalsed väeosad Vene kodusõjas (1917–1922) [International troops of the Red Army in the Russian Civil War (1917–1922)] Abstract   PDF
Igor Kopõtin
 
Vol 5 (2015): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Rahvuslikud üksused Punaarmee koosseisus ja välisriikide üksused NSV Liidu territooriumil Teise maailmasõja ajal [National military units in the Red Army and the units of foreign nations formed in the USSR during World War II] Abstract   PDF
Peeter Kaasik
 
Vol 4 (2014): Estonian Yearbook of Military History Republic of Estonia on the Road Back to the West… Background and Reality of the Israeli Weapons Deal, 1992/1993 Abstract   PDF
Hain Rebas
 
26 - 50 of 72 Items << < 1 2 3 > >>