Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 1 (2011): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Estonians in the U. S. Armed Forces after World War II: An Overview [Ülevaade eestlastest Ameerika Ühendriikide relvajõududes pärast Teist maailmasõda] Abstract   PDF
Kristjan Luts
 
Vol 4 (2014): Estonian Yearbook of Military History Estonia’s First Steps in the Direction of NATO and National Defence Abstract   PDF
Henrik Praks
 
Vol 1 (2011): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Ethnic Estonian Units in the Soviet Army During the Period 1940–1956 [Eesti rahvusväeosade formeerimisest Nõukogude armee koosseisus aastatel 1940–1956] Abstract   PDF
Peeter Kaasik
 
Vol 4 (2014): Estonian Yearbook of Military History First Years of the Re-establishment of Estonia’s Naval Defence Abstract   PDF
Reet Naber
 
Vol 6 (2016): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Fontannikud enamlaste võitlussalga lõhestajaina [The Fontanka men as the drivers of a split among the Bolshevik fighting groups] Abstract   PDF
Aarne Ruben
 
Vol 7 (2017): Estonian Yearbook of Military History Human Visions of FutureNon-Human War? How advances in digital and robotic military systems are creating a new future non-human notion of perpetual conflict Abstract   PDF
Tobias J. Burgers
 
Vol 5 (2015): Eesti sõjaajaloo aastaraamat I maailmasõja teenetemärgid eesti mehe rinnas. Ordenid ja nende kandmine [World War I decorations worn by Estonian men. Orders and the way they were worn] Abstract   PDF
Leho Lõhmus
 
Vol 2 (2012): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Ideoloogilisest sõjast ei pääsenud keegi. EKP võitlus „kodanliku”massimeediaga. [No one escaped the ideological warfare. On the struggle of the Soviet Union Communist Partywith the “bourgeois” mass media on the example of the Estonian SSR’s printed media] Abstract   PDF
Marek Miil
 
Vol 7 (2017): Estonian Yearbook of Military History Imagining a Nuclear World War Two in Europe: Preparing US Troops for the Battlefield Use of Nuclear Weapons Abstract   PDF
Robert A. Jacobs
 
Vol 7 (2017): Estonian Yearbook of Military History Imagining the Third World War: Discussions about NATO´s conventional defence in the 1970s Abstract   PDF
Benedict von Bremen
 
No 8 (2018): Estonian Yearbook of Military History India impeerium maailmasõjas Abstract   PDF
Toomas Hiio
 
No 9 (2019): Estonian Yearbook of Military History Introduction Abstract   PDF
Kaarel Piirimäe
 
Vol 7 (2017): Estonian Yearbook of Military History Introduction. Envisioning Future Wars Abstract   PDF
Alon Posner, Kaarel Piirimäe
 
Vol 4 (2014): Estonian Yearbook of Military History Introduction: Restoration of the National Defence in Estonia – from Scrambled Eggs Back into the Shell. Abstract   PDF
Trivimi Velliste
 
Vol 6 (2016): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Itaalia sõjaline okupatsioon Dalmaatsias 1918–1921 [Italian military occupation in Dalmatia in 1918–1921: the fate of a former part of the Austro-Hungarian Empire] Abstract   PDF
Carlo Cetteo Cipriani
 
Vol 1 (2011): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Johan Laidoneri teenistusest Vene armees aastail 1901–1918 Abstract   PDF
Reigo Rosenthal
 
Vol 1 (2011): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Katšanovi üksikpataljon [Russians in the Estonian War of Independence – The Kachanov Single Battalion] Abstract   PDF
Igor Kopõtin
 
Vol 3 (2013): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Keiser Aleksander ja Soome suurvürstiriigi asutamine 1812. aastal [Emperor Alexander I and the Establishment of the Grand Duchy of Finland] Abstract   PDF
Ilkka Tapio Seppinen
 
No 8 (2018): Estonian Yearbook of Military History Keiserlik-kuningliku armee mitmekesistest vormipükstest (1867–1918). Sõjaväeline ühtlustamine ja territoriaalse koostöö võimalused [On the Diversity of Pants in the Imperial and Royal Army (1867–1918). Dichotomy of Regional Traditions and State Centralism] Abstract   PDF
Serhiy Choliy
 
Vol 5 (2015): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Kolm raamatut eestlastest Punaarmees [A book review] Abstract   PDF
Art Johanson
 
No 10 (2020): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Kolm sissetungi Saaremaale: operatsioonid „Albion“ (1917), „Beowulf “ (1941) ja „Moonsund“ (1944) Abstract
Steen Bornholdt Andersen
 
No 8 (2018): Estonian Yearbook of Military History Lapsepõlvest laskurseltsides, nooruseast Poola leegionides, täiseast Poola armees. Taastatud Poola armee ajalugu 1914–1920 [From Childhood of the Riflemen’s Association Through Middle Age of the Polish Legions to Adulthood in the Polish Army. History of Rebuilt Polish Army 1914–1920] Abstract   PDF
Michał Przybylak
 
Vol 7 (2017): Estonian Yearbook of Military History Learning from Decisive Battles Prerequisites to Define and Identify Them. The legacy of Sir Edward S. Creasy for the imagination and predictions of war Abstract   PDF
Oliver B. Hemmerle
 
No 8 (2018): Estonian Yearbook of Military History Leedu relvajõudude arengukatsumused 1918. aasta novembrist 1919. aasta maini Abstract   PDF
Jonas Vaičenonis
 
Vol 6 (2016): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Lojaalsuskriis ja rahvusarmee formeerimine Ukrainas kolme Ukraina-Vene sõja kontekstis [Loyalty crisis and the formation of a national army in Ukraine in the context of three Ukrainian-Russian wars] Abstract   PDF
Sergi Tšoli
 
26 - 50 of 111 Items << < 1 2 3 4 5 > >>