Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 8 (2018): Estonian Yearbook of Military History 100 aastat Eesti sõjamuuseumi kogu Abstract   PDF
Airi Herm, Aivo Põlluäär
 
No 10 (2020): Eesti sõjaajaloo aastaraamat 1799. aasta Alpide kampaania kui Vene mägisõjadoktriini lävepakk Abstract   PDF
Alexander Statiev
 
No 11 (2021): Estonian yearbook of military History 1921 February rebellion as a manifestation of Armenian war of independence Abstract   PDF
Khachatur Stepanyan
 
Vol 3 (2013): Eesti sõjaajaloo aastaraamat 20. sajandi esimese poole ajaloosündmuste jäädvustamisest ohvrite hauamonumentidega. Pärnu Vana pargi ühishauaja mälestusmärgi teemaline juhtumiuuring [On the Commemoration of the Historic Events of the First Half of the 20th Century with Grave Monuments] Abstract   PDF
Ülle Kraft
 
No 9 (2019): Estonian Yearbook of Military History A Generational Shift: The military history crisis in the Estonian military education 1919–1940 Abstract   PDF
Igor Kopõtin
 
No 8 (2018): Estonian Yearbook of Military History Aafrika armee müütide ja tegelikkuse vahel. Võideldes maailmasõdades, võideldes Prantsusmaa eest Abstract   PDF
Daniel Marcelino Rodrigues
 
Vol 4 (2014): Estonian Yearbook of Military History Accidental or Deliberate Failure? The Story of Estonia’s Defence Concept of 1993 Abstract   PDF
Hain Rebas
 
No 10 (2020): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Ajaloolased oleviku teenistuses: ekspeditsioonivägede ohvitseride koolitamine. Ameerika Ühendriikide ja Ühendkuningriigi kogemused 1991–2008 Abstract   PDF
Tamir Libel
 
Vol 2 (2012): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Ameerika Ühendriikide maavägi ja Korea riiklik raudtee Korea sõja ajal 1950–1953. Sõjajõudude ja tsiviilorganisatsiooni vastastikuse koostöö juhtumiuuring [US Army and Korean National Railroad during the Korean War: 1950–1953.] Abstract   PDF
Eric A. Sibul
 
Vol 6 (2016): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Arheoloogiline eksperiment Otepää varspüssi rekonstruktsiooniga [Archaeological experiment with a reconstructionof the Otepää handgonne] Abstract   PDF
Jaak Mäll
 
Vol 4 (2014): Estonian Yearbook of Military History Armament of Estonia: Arms Procurements of the Ministry of Defence in the 1990s Abstract   PDF
Toe Nõmm
 
Vol 5 (2015): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Austria-Ungari okupatsioonivõim Vene-Poolas I maailmasõja ajal (1915–1918) [Austro-Hungarian Occupation of Russian Poland (the Kingdom of Poland) during the First World War (1915–1918)] Abstract   PDF
Tamara Scheer
 
Vol 1 (2011): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Balti pataljoni formeerimisest ja koosseisust [The Formation and Composition of the Baltic-German Battalion of the Estonian Army in the War of Independence (1918–1920)] Abstract   PDF
Siim Õismaa
 
No 9 (2019): Estonian Yearbook of Military History Building Military Doctrine based on History and Experience: 20th century examples from Germany, France, Israel and the US Abstract   PDF
Łukasz Przybyło
 
Vol 4 (2014): Estonian Yearbook of Military History Czechoslovakia and its Armed Forces in Times of Change Abstract   PDF
Prokop Tomek
 
Vol 5 (2015): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Das Land Ober Ost. Saksa okupatsioonipoliitika Kuramaal I maailmasõja ajal (1915–1917) [Das Land Ober Ost. German occupation policies in the Courland district during World War I (1915–1917)] Abstract   PDF
Klāvs Zariņš
 
Vol 4 (2014): Estonian Yearbook of Military History Dawn of the Restored Latvian National Armed Forces Abstract   PDF
Sarmīte Baltiņa
 
No 9 (2019): Estonian Yearbook of Military History Descriptive and Applied Military History – debating the utility of military history in Danish officer education Abstract   PDF
Anna Sofie Hansen Schøning
 
Vol 3 (2013): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Eesti ja Läti sõjalis-tehniline koostöö aastatel 1919–1940 pioneeriväeosade näitel [Estonian and Latvian Military and Technical Cooperation in 1919–1940 on the Example of Engineer Units] Abstract   PDF
Igor Kopõtin, Edgars Engīzers
 
Vol 1 (2011): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Eesti rahvusväeosade formeerimisest Nõukogude armee koosseisus aastatel 1940–1956 [Ethnic Estonian Units in the Soviet Army During the Period 1940–1956] Abstract   PDF
Peeter Kaasik
 
Vol 2 (2012): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Eesti sõjalaevastiku olukord ja võimalikud relvahanked Suurbritanniast aastail 1920–1921 [The condition of the Estonian Navy and potential arms trades with the United Kingdom from 1920 to 1921] Abstract   PDF
Arto Oll
 
Vol 1 (2011): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Eesti üksustest Wehrmacht’i, SSi ja politsei ning Relva-SSi alluvuses Teise maailmasõja ajal. Komplekteerimisest ja formeerimisest. [Estonian Units in the Wehrmacht, SS and Police System] Abstract   PDF
Toomas Hiio
 
Vol 1 (2011): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Eestlaste sõjalised kohustused keskajal [Military Obligations of Estonians during the Middle Ages] Abstract   PDF
Mart Lätte
 
Vol 2 (2012): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Eestlastest ajateenijad Nõukogude Liidu relvajõududes külma sõja perioodil [Estonian-born conscripts in the armed forces of the Soviet Union during the Cold War period] Abstract   PDF
Kristjan Luts
 
Vol 5 (2015): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Esimese maailmasõja algus Eestis. Võim ja ühiskond [Beginning of the First World War in Estonia. Government and Society] Abstract   PDF
Igor Kopõtin
 
1 - 25 of 118 Items 1 2 3 4 5 > >>